Mapa provincial espanyol

Províncies estatals.

(No s'inclouen Ceuta i Melilla ja que són ciutats autònomes, segons els seus estatuts)