Comunitats autònomes estatals.

(Inclou les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla)