Pica d'Estats
Cim autonòmic, provincial i comarcal amb més d'una proposta