Segarra

En aquesta comarca hi ha tres cims que al nostre col·lectiu es consideren sostre comarcal

Cartografia

Bibliografia

Per a mi, i d’acord amb la cartografia i bibliografia esmentada, el cim comarcal és el Montfred, però per a altres llistes i persones ho van ser o seguiran sent el turó del Galutxo i fins i tot Sant Salvador.
Per no contradir a ningú, ofereixo la ressenya del meu ascens a tots tres cims.