La Segarra

Cartografia

Bibliografia

Per a mi, i d’acord amb la cartografia i bibliografia esmentada, el cim comarcal és el Sant Salvador, però per a altres llistes i persones ho va ser o seguirà sent el turó del Galutxo. Per no contradir a ningú, ofereixo la ressenya del meu ascens a ambdós cims

Clica sobre la foto per anar a la ressenya de Sant Salvador

Grony de l'Oller

Clica sobre la foto per anar a la ressenya del turó del Galutxo