Pla d'Urgell

Cartografia

  • Vissor 3 ICGC en totes les seves escales.
  • Visor Iberpix de l'IGN en totes les seves escales.
  • Google Earth.
  • Mapes de l'editorial Alpina i editorial Piolet.

Bibliografia

  • Sostres comarcals de Catalunya. Cossetània Edicions. Azimut 36.
  • Wikipedia.
  • Altres pàgines web.

Per a mi, i d’acord amb la cartografia i bibliografia esmentada, el cim comarcal és LO TOSSAL, però per a altres llistes i persones ho va ser o seguirà sent el tossal de l’Infern.
Per no contradir a ningú, ofereixo la ressenya del meu ascens a ambdós cims

Lo Tossal

Clica sobre la foto per anar a la ressenya de Lo Tossal

Pic de l'Infern

Clica sobre la foto per anar a la ressenya del tossal de l'Infern