Pla d'Urgell

Cartografia

Bibliografia

Per a mi, i d’acord amb la cartografia i bibliografia esmentada, el cim comarcal és LO TOSSAL, però per a altres llistes i persones ho va ser o seguirà sent el tossal de l’Infern.
Per no contradir a ningú, ofereixo la ressenya del meu ascens a ambdós cims

Lo Tossal

Clica sobre la foto per anar a la ressenya de Lo Tossal

Pic de l'Infern

Clica sobre la foto per anar a la ressenya del tossal de l'Infern