Alt Camp

Cartografia

Bibliografia

Per a mi, i d’acord amb la cartografia i bibliografia esmentada, el cim comarcal és la MOLA DE LA ROQUEROLA, però per a altres llistes i persones ho va ser o seguirà sent la punta de Barrina.
Per no contradir a ningú, ofereixo la ressenya del meu ascens a ambdós cims

Mola de la Roquerola

Clica sobre la foto per anar a la ressenya de la mola de la Roquerola

Punta de Barrina

Clica sobre la foto per anar a la ressenya de la punta de Barrina