Alt Camp

Cartografia

  • Vissor 3 ICGC en totes les seves escales.
  • Visor Iberpix de l'IGN en totes les seves escales.
  • Google Earth.
  • Mapes de l'editorial Alpina i editorial Piolet.

Bibliografia

  • Sostres comarcals de Catalunya. Cossetània Edicions. Azimut 36.
  • Wikipedia.
  • Altres pàgines web

Per a mi, i d’acord amb la cartografia i bibliografia esmentada, el cim comarcal és la MOLA DE LA ROQUEROLA, però per a altres llistes i persones ho va ser o seguirà sent la punta de Barrina.
Per no contradir a ningú, ofereixo la ressenya del meu ascens a ambdós cims

Mola de la Roquerola

Clica sobre la foto per anar a la ressenya de la mola de la Roquerola

Punta de Barrina

Clica sobre la foto per anar a la ressenya de la punta de Barrina