Cim del turó de la Creu de Gurb

Cim del turó de la Creu de Gurb

Cim del turó de la Creu de Gurb