Cim de la pica d’Estats vist des del Verdaguer

Cim de la pica d'Estats vist des del Verdaguer

Cim de la pica d’Estats vist des del Verdaguer