Cim del Bassegoda pel camí de Santa Helena

Cim del Bassegoda pel camí de Santa Helena

Cim del Bassegoda pel camí de Santa Helena